Hồ sơ công ty

Về chúng tôi

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Năng lượng Mới Synwell (sau đây gọi tắt là "SYNWELL")

Ai cam kết cung cấp cho khách hàng một bộ dịch vụ hoàn chỉnh cho việc thiết kế, phát triển, sản xuất, ứng dụng, vận hành và bảo trì các hệ thống liên quan đến nhà máy quang điện.Về thiết kế, chúng tôi đang giới thiệu một hệ thống theo dõi quang điện được tiêu chuẩn hóa, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các sản phẩm theo dõi năng lượng mặt trời tùy chỉnh và các dịch vụ liên tục, cung cấp cho khách hàng các giải pháp quang điện và hỗ trợ triển khai và thực hiện chiến lược năng lượng mới quốc gia.SYNWELL tuân thủ khái niệm thiết kế và quản lý tiên tiến về tiêu chuẩn hóa và quốc tế hóa, đề cập đến nhiều hệ thống quản lý quốc tế và thống trị tiên tiến trong toàn bộ quá trình.Nắm giữ tinh thần "Chuyên nghiệp & Đổi mới" tìm kiếm sự hoàn hảo trong hiệu suất của sản phẩm và hệ thống.SYNWELL đặt mục tiêu phổ biến máy theo dõi đến mọi nơi trên thế giới, chuyên đuổi theo mặt trời để cung cấp năng lượng cho hành tinh.Cho đến nay, chúng tôi đã phục vụ hàng chục khách hàng với sản lượng hơn 100 nghìn kWh mỗi năm.

Triển lãm

EX1
EX2
EX3