yếu tố tiêu chuẩn

  • Cung ứng hiệu quả cho các dự án

    Cung ứng hiệu quả cho các dự án

    Các bộ phận hỗ trợ PV được tiêu chuẩn hóa là các bộ phận được tạo sẵn với chu kỳ phân phối ngắn.Điều này là do trong quá trình sản xuất các bộ phận làm sẵn, việc kiểm tra và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt được tiến hành để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của từng bộ phận.Ngoài ra, việc sản xuất các linh kiện quang điện tiêu chuẩn được thực hiện trên dây chuyền sản xuất tự động hóa cao, nhờ đó cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất.