Trình theo dõi trục đơn ổ đĩa phẳng
Sê-ri BIPV, Nhà để xe năng lượng mặt trời, Thiết kế tùy chỉnh
hồ sơ công ty

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Năng lượng Mới Synwell (sau đây gọi là “SYNWELL”), cam kết cung cấp cho khách hàng một bộ dịch vụ hoàn chỉnh về thiết kế, phát triển, sản xuất, ứng dụng, vận hành và bảo trì liên quan đến nhà máy quang điện các hệ thống.Về thiết kế, chúng tôi đang giới thiệu một hệ thống theo dõi quang điện được tiêu chuẩn hóa, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các sản phẩm theo dõi năng lượng mặt trời tùy chỉnh và các dịch vụ liên tục, cung cấp cho khách hàng các giải pháp quang điện và hỗ trợ triển khai và thực hiện chiến lược năng lượng mới quốc gia.

Đọc thêm