sân thượng

  • Kỹ sư chuyên nghiệp cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các dự án của bạn

    Kỹ sư chuyên nghiệp cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho các dự án của bạn

    Với sự nhấn mạnh toàn cầu ngày càng tăng về năng lượng tái tạo và sự phát triển của các dự án, các hệ thống quang điện phân tán, đặc biệt là các ứng dụng quang điện trên mái nhà trong các nhà máy, khu thương mại và khu dân cư, đang dần nổi lên và chiếm thị phần đáng kể.

    Hệ thống PV trên mái nhà có nhiều ứng dụng và hệ thống BOS trên mái nhà do Synwell tự thiết kế, nó có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong các mái nhà dân cư và thương mại.