Hệ thống điều khiển thông minh, thuật toán Synwell Intelligence, cài đặt và vận hành dễ dàng

Mô tả ngắn:

* Chế độ điều khiển “1 đến 1” hoàn toàn mới với âm lượng nhẹ có thể cài đặt linh hoạt

* Dựa trên thuật toán thiên văn, thuật toán thông minh thu nhận năng lượng điện và thích ứng địa hình phức tạp được thêm vào để tối ưu hóa việc theo dõi và cải thiện hơn nữa doanh thu phát điện


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Sự miêu tả

* Chống bóng thông minh để cải thiện cân bằng điện

* Chế độ giảm năng lượng bức xạ thấp cho phép tiêu thụ ít năng lượng hơn và thu được nhiều điện hơn

* Nguồn điện chuỗi, tự trang bị mô-đun lưu trữ năng lượng, có thể tắt nguồn trong vài ngày trong trường hợp cực đoan

* Thiết kế giao diện được tối ưu hóa để cung cấp khả năng lớn hơn cho việc mở rộng hệ thống sau này

* Gỡ lỗi không dây của thiết bị đầu cuối di động giúp cải thiện đáng kể hiệu quả gỡ lỗi

* Hệ thống điều khiển được nối mạng tự do để đảm bảo tính linh hoạt tối đa của hệ thống

* Tạo nguồn lưu trữ cục bộ cho dữ liệu quan trọng, với các ngoại lệ có thể theo dõi

* Giao diện truyền thông mở, hệ thống SCADA dạng modul, thuận tiện cho việc quản lý thiết bị

* Khởi tạo logic phán đoán bảo vệ tốc độ gió đa cấp xem xét đến sự ổn định của hệ thống và hiệu quả phát điện

* Khởi tạo chế độ jitters ban đêm giúp thiết bị truyền động ở trạng thái hoạt động tốt nhất

* Duy trì ổ đĩa đa điểm để đảm bảo hoạt động đồng bộ của nhiều điểm ổ đĩa

* Chế độ điều khiển "1 đến 1" hoàn toàn mới với âm lượng nhẹ có thể cài đặt linh hoạt
* Dựa trên thuật toán thiên văn, thuật toán thông minh thu nhận năng lượng điện và thích ứng địa hình phức tạp được thêm vào để tối ưu hóa việc theo dõi và cải thiện hơn nữa doanh thu phát điện
* Chống bóng thông minh để cải thiện cân bằng điện
* Chế độ giảm bức xạ mặt trời thấp cho phép tiêu thụ ít năng lượng hơn và tăng doanh thu phát điện
* Cung cấp năng lượng chuỗi, tự trang bị mô-đun lưu trữ năng lượng có thể cung cấp năng lượng trong vài ngày trong trường hợp cực đoan
* Thiết kế giao diện được tối ưu hóa để cung cấp khả năng mở rộng hệ thống lớn hơn trong tương lai
* Gỡ lỗi không dây của thiết bị đầu cuối di động giúp cải thiện đáng kể hiệu quả gỡ lỗi
Hệ thống điều khiển được nối mạng tự do để đảm bảo tính linh hoạt tối đa của hệ thống
* Khởi tạo lưu trữ cục bộ dữ liệu quan trọng, với các ngoại lệ có thể theo dõi khi SCADA chưa sẵn sàng, cung cấp bản sao lưu các bản ghi lịch sử của trạng thái theo dõi
* Giao diện truyền thông mở, hệ thống SCADA dạng module, thuận tiện cho việc quản lý thiết bị
* Khởi tạo logic phán đoán bảo vệ tốc độ gió đa cấp xem xét đến sự ổn định của hệ thống và hiệu quả phát điện
* Khởi tạo chế độ jitters ban đêm giúp thiết bị truyền động ở trạng thái hoạt động tốt nhất
Duy trì truyền động đa điểm để đảm bảo hoạt động đồng bộ của nhiều điểm truyền động


  • Trước:
  • Kế tiếp: